Optionstabelle

pewiSYS erbjuder en lösning för varje lossnings- eller lastningsutmaning;

Denna tabell ger dig en uppfattning om vad som bäst passar dina behov bäst.
Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök då vi tillsammans går igenom den bästa lösningen för dina behov.

pewiMOVER™-ERGO

Designed for the ergonomic unloading & loading of Cartons (small or large), Strapped package Tyres, Furniture parts, White and Brown goods.
In fact, whatever it is, if it needs loading or unloading then the pewiMOVER-ERGO can handle it.
From the lifting platform the operator is always in the most ergonomic position to take the cartons out of ocean containers and/or trailers.
The top cartons are NOT above shoulder height. The head of the operator is always free from the top of the container/trailer. The lifting platform is adjustable.
The cartons/goods to be unloaded are simply pushed onto the 900 mm wide belt .... Fast and efficient.

More info about the pewiMOVER-ERGO click here.


pewiFLEX™ flexibel rulltransportör med drivning

pewiFLEX™ används med fördel för;

 • pewiFLEXTransport av kartonger som är större än 300mm
 • Lossning och lastning av gods på golvnivå
 • Tillfälliga transporter av gods från punkt A, till B
 • Optimal ergonomi i arbetet genom ställbar höjd
 • Lossning och lastning av mindre godsvolymer/år .

pewiFLEX™ är en driven rulltransportör som kan expanderas och kontraheras likt ett dragspel. Samtidigt som pewiFLEX™ expanderar eller kontraherar, är den svängbar. Konstruktionen bygger på flera ramar utrustade med bromsade hjul.  Höjden på varje enskild ram kan justeras så att höjden på pewiFLEX anpassas helt efter varje enskild operatör. Du kan också välja till IMPACT™ till din pewiFLEX™. IMPACT är en ackumuleringssektion där godset mellanlagras på väg till nästa steg i godshanteringsprocessen.
Klicka HÄR för mer INFORMATION om pewiFLEX™. 
TITTA på VIDEON för att se hur pewiFLEX™ kan lösa dina behov.
TITTA på VIDEON för att se hur IMPACT™ kan hjälpa dig.


pewiSYS/Newland Lossnings- och lastningssystem

NewlandNewland teleskopiska bandtransportörer används med fördel för transport av;

 • Små kartonger
 • Påsar/Säckar
 • Bulk produkter

En teleskopisk bandtransportör bestar av en grundstomme, från vilken en eller flera sektioner kan skjutas ut automatiskt. Genom att skjuta ut en eller flera sektioner från grundstommen, kan transportsystemet förlängas in till bakre väggen i en container, ett lastbilsflak, en tågvagn, ett lastutrymme i en båt eller till och med ett flygplan. Transportbandet passerar genom bottenramen och runt sektionen/sektionerna, den främre sektionen är utrustad med LED belysning som ger arbetsbelysning inne i lastutrymmet där operatören arbetar.

TeleskoptransportbänderVi erbjuder marknadens mest omfattande program med teleskopiska bandtrasnportörer;

 • Förhöjd ram (för plana golv)
 • Mobil (för lossning/lastning vid flera lastkajer)
 • Swivel
 • Hydraulisk höjdjustering
 • Finansiering; genom vår samarbetspartner Ikano Bank. erbjuder pewiSYS dig flera olika finansieringsalternativ för din investering i ett lossnings-/lastningssystem utan att det belastar din likviditet.

pewiGRAFLEX™ Multifunktionella flexibla Gravitations rulltransportband

pewiGRAFLEXpewiGRAFLEX™ används med fördel för;

 • Transport av kartonger som är större än 300mm
 • Lossning och lastning av gods på golvnivå
 • Tillfälliga godstransporter från punkt A, till B
 • Mindre lossnings- och lastningsvolymer.

pewiGRAFLEX™ är en rulltransportbana som kan expandera och kontrahera likt ett dragspel.
Samtidigt som pewiFLEX™ expanderar eller kontraherar, är den svängbar. Konstruktionen bygger på flera ramar utrustade med bromsade hjul. Med anledning av att höjden på pewiGRAFLEX™ är ställbar, kan den antingen användas som en gravitationstransportör eller som en push-back transportör - du väljer själv vid varje tillfälle.
Klicka HÄR för mer INFORMATION om pewiGRAFLEX™

TITTA på VIDEON för att se hur pewiFLEX™ kan lösa dina behov


pewiROLL™ Mobil teleskopisk rulltransportör
overzicht pewiROLL

pewiROLL™ används med fördel för;

 • Transport av kartonger
 • Lossning av gods på golvnivå
 • Lossning av gods på olika nivåer (pewiROLL med förhöjd ram)
 • Lossning av mindre godsvolymer/år.

pewiROLLpewiROLL™ består av flera sektioner som kan skjutas in i, eller ut från systemet. För optimal transport av gods från en sektion till nästa, är pewiROLL™utrustad med överföringsrullar (mindre rullar som jämnar ut förekommande höjdskillnader). Varje sektion består av ramar med ställbar i höjd, hjulen är utrustade med fotbroms. Transport av kartonger sker med hjälp av gravitationskraft. De utskjutbara sektonerna finns i olika längder, vilken längd som passar dina behov bestäms av antalet utskjutbara sektioner i systemet.
Klicka HÄR för mer INFORMATION om pewiROLL™
Klicka HÄR för mer INFORMATION om pewiROLL™ heavy duty version
TITTA på VIDEO om hur pewiROLL™ med förhöjd ram kan hjälpa dig.
pewiLOAD™ Mobil bandtransportör
overzicht pewiLOAD

pewiLOAD™ används med fördel som ett lastningssystem för:

 • Transport av kartonger
 • Transport av påsar/säckar
 • Lastning av gods på golvnivå
 • Lastning av större godsvolymer/år
 • Integration i ett befintligt inmatningssystem.

pewiLOADKLICKA HÄR för mer INFORMATION om pewiLOAD™

 

 

 

 

 pewiROLLADER™ teleskopisk rulltransportör med drivning och sektioner som glider in i, eller ut från systemet automatiskt
overzicht pewiROLLADER

pewiROLLADER™ används med fördel som ett lastningssystem för;

 • Transport av kartonger
 • Lastning av gods på golvnivå
 • Lastning av större godsvolymer/år
 • Fast installation
 • pewiROLLADERLastning av mindre lastbilar, skåpbilar och container med max 20 fot djup.

pewiROLLADER™ består av en grundstomme. Grundstommen innehåller rulltrasnportör sektioner som glider in i, eller ut från grundstommen automatiskt. För att aktivera gravitatonskraften, arbetar pewiROLLOADER i en sned vinkel. Vid överföring från en sektion till nästa, aktiveras överföringsrullarna så att transporten genomförs utan störningar.
Kontakta oss för mer information om pewiROLLADER™.pewiVEHICLE™ Mobilt fordon med bandtransportörer och flexibel rulltransportör

pewiVEHICKLEpewiVEHICLE™ används med fördel som ett lossnings- och lastningssystem för;

 • Transport av kartonger
 • Lossning och lastning av gods på golvnivå
 • Lossning och lastning av stora godsvolymer/år.

pewiVEHICLEThe pewiVEHICLE™ består av två separata inmatnings-/utmatningstransportband, vars vinkel kan justeras, och en pewiFLEX (flexibel transportör med drivning). pewiFLEX dras in i containern/lastbilsflaket m fl, samtidigt som inmatnings-/utmatningstransportbanden utjämnar höjdskillnaderna mellan conatinern/lastbilsflaket och golvnivån där pewiVEHICLE befinner sig.

KLICKA HÄR för mer INFORMATION om pewiVEHICLE™
Multidisciplinair
Tvärvetenskaplig
Service
Service
Deskundig
Expertis
Snelle levering
Snabba leveranser